A részvénykönyv vezetésének szabályait alapvetően a Ptk. 3:245-3:248. § rendelkezései szabályozzák.

Mikor célszerű a részvénykönyvi program és mikor a nyomtatott részvénykönyv alkalmazása? 

Kapható-e kereskedelmi forgalomban nyomtatott részvénykönyv?

Részvénykönyv készítése önállóan egyszerű?

Mi legyen a részvénykönyvvezetés alapelve: folyamatos részvénykönyvvezetés vagy adott, kitüntetett időpontokra tulajdonosi megfeleltetés?

A részvénykönyv előállítására nem vonatkoznak az értékpapírok előállítását szabályozó 98/1995. (VIII.24.) sz. Korm. rendelet előírásai!