Részvények nyomdai úton történő előállításának szervezése

A kibocsátó megbízása alapján részvények  nyomdai úton történő előállításának szervezése valamely, Magyarországon engedéllyel rendelkező értékpapírnyomda közreműködésével.

Dematerializált részvények keletkeztetésének lebonyolítása

Dematerializált részvények keletkeztetésének lebonyolítása a Ptk. és a Tpt. előírásai alapján.

Bevont részvények megsemmisítése

Bevont részvények megsemmisítési eljárásának lebonyolítása a kibocsátó részvénytársaság meghatalmazása alapján az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII.24.) Korm. rendelet előírásai szerint, közjegyzői ténytanúsítással.

Részvénytársasági formából adódó néhány jogszabályi kötelezés

Töprengő

Transzferár nyilvántartás készítése