A Társaság részvényeseinek joga van arra, hogy ha bármely részvényes a Társaságban meglévő részvényeit vagy azok egy részét külső harmadik személy részére értékesíti, csatlakozzon az eladáshoz.

E jog alapján a részvényes jogosult arra, hogy arányosan, társeladóként, részvényeit vagy annak egy részét ugyanolyan feltételek mellett adja el a külső harmadik félnek, mint amilyen feltételeket az átruházni kívánó részvényesnek a külső harmadik félnek ajánlott. Ha a részvényeit vagy annak egy részét átruházni kívánó részvényes a külső harmadik féllel a tag-along jogot gyakorló részvényes részvényeladáshoz történő csatlakozását elfogadtatni nem tudja, akkor részvényeit vagy azok egy részét ezen külső harmadik fél részére nem ruházhatja át.”

(Cégjegyzékszám: 09-10-000582, 2018.március 26.)